Forsiden/Menu/HOME
Psykologi. Flemming Ravns hjemmeside for psykologi i gymnasieskolen (gymnasiet, hhx, hf, vuc). RaVN's Homepage for Psychology in High Schools, at Business Colleges and at Technical Sixth Form Colleges in DANISH. Lycée. Psykologi. Undervisning. Psykologiundervisning. Alment gymnasium. Stx. Erhvervsskoler. Ungdomsuddannelser. Psykologi. Gymnasium. Gymnasier, Flemming Ravn, Flemming Ravn Neft.

Det græske bogstav PSI, som man anvender som et symbol for *psykologi*
RAVNs hjemmeside til
P S Y K O L O G I
på ungdomsuddannelserne


Opdateret 15-NOV-2019 (ver. 8.27)
© Lektor Flemming André Philip Ravn, tredobbelt cand.mag.

Indhold

 • Personer / retninger / lidelser / fænomener inden for psykologi.
 • Andre ressourcer med masser af links.
 • INTELLIGENS - opfattelser, tests og teknikker.
 • Specielt for psykologilærere.
 • HJÆLP! Hvis du har brug for det, er her en liste med foreninger og GRATIS RÅDGIVNING.
 • TIL MINE EGNE ELEVER - Vedr. undervisningen (Lektieplan, SSO m.v.). • Sigmund Freud, psykoanalysens far Sigmund Freud

  Enkelte personer / retninger / lidelser / fænomener inden for psykologi


  Russeren Ivan Pavlov var en vigtig forløber for retningen behaviorisme. Her: Hans portræt samt et frimærke, som hædrer hans videnskabelige indsats.

  Andre ressourcer med masser af links
  • Holgers psykologisider Dansksproget leksikon over psyko­logiens mest almin­delige begreber, problemer teorier og metoder, ud­arbejdet af cand.pæd.psych. Holger Wahl­ström og teol.kand., fil.dr. Bertil Wahl­ström. En masse gode links også.
  • PSYKOLOGI Et alsidigt væld af nyttige ressourcer inden for psyko­logi­faget, f.eks. aggres­sion, autisme, border­line, depres­sion, mobning, moti­vation, neuro­logi, socia­li­sation, social­psykologi, stress med flere emner. Mange af linkene fører til engelsks­progede sider. Udarbejdet af Lars Nygård.
  • Netpatient.dk Masser artikler om både psykologiske og ikke-psykologiske emner.
  • Netpsych.dk Artikler, information og rådgivning om psykologi og psykiatri på nettet.
  • PsykiatriFonden Bl.a. om depression. Har personlig og anonym telefonrådgivning på telefon 39 25 25 25 (mandag til fredag kl. 11-23 samt lørdag, søndag og helligdage kl. 11-19). Formålet er at udbrede viden om psykiske sygdomme.
  • Psykiatri-Information Spændende artikler.
  • H E L S E Månedsblad med supergode artikler.
  • Psykoterapi-info.dk Psyko­terapeut Per Olesen fortæller bl.a. om, hvor­ledes psyko­terapi kan helbrede angst, traumer og fobier.
  • Fagenes Infoguide Guide med links til for­skellige hjemme­sider, ordnet i forhold til fag og områder inden for fag. Både for elever og lærere.
  • EMU-portalen - om faget psykologi Emu er udviklet af Uni-C og Under­vis­nings­mini­steriet. Mest for lærere, der her kan holde sig orienteret om ud­vik­lingen af faglige og pæda­gogiske initia­tiver.
  • DUDA om en masse andre skolefag Ikke psykologi dog, men derimod dansk, engelsk, idræt, samfunds­fag, historie med videre...
  • Dansk Psykologisk Forlag Udgiver bøger om psykologiske emner.
  • Diverse links Ressourcer  Amerikaneren Abraham Maslow, en af foregangsmændene i humanistisk psykologi. Han Maslow er blandt andet kendt for sin behovspyramide samt ideen om vækstbehov og selvrealisering.


  TIL MINE EGNE ELEVER - Til brug i undervisningen
   
  Google
   
  WWW neft.dk

  © Lektor Flemming André Philip Ravn, tredobbelt cand.mag. | Mail me | Opad - til sidens begyndelse | http://www.neft.dk/psykologi.htm