Forsiden/Menu/HOME
Kognitiv psykologi. Kognitiv Terapi. Kognitiv. Psykologi. Cogitive therapi. KAT. Kognitiv adfærdsterapi. Adfærdsterapi. Behaviorism. Depressioner. Angst. Depressivitet. Maniodepressivitet. Depressiv. Cognition. Kognition. Cognitive. coach. coaching. coaching. coach. Cognitive psychology. Cogitive therapi. KAT. Kognitiv adfærdsterapi. Adfærdsterapi. Behaviorism. Behaviorist. Nedtrykthed. Bipolar. Skema. Skemata. Schemes. Hypnose. Hypnoterapi. Optimisme. Skémata. Epstein. Beck. Seligmann. Unipolar. Mani. MD. Kognitiv perspektiv. Kognitioner. Intrapsykologiske processer. Stress. Coach. Coaching. Stresscoaching. Bipolar affektiv lidelse. Nedtrykt. Trist. Neft. Psykologi. Psykoanalyse. Kognitiv. Depression. Depressiv. Lidelse. Sygdom. Psykisk. Psykisk lidelse. Freud. Beck.
Danish Senest opdateret 7-FEB-2019 | (c) Copyright: Lektor Flemming Ravn, dobbelt cand.mag. & M.A.

KOGNITIV PSYKOLOGI
og
KOGNITIV TERAPI


© Lektor Flemming Ravn,
cand.mag. et art.
Opdateret 7. februar 2014


Kognitiv psykologi er en af de moderne retninger inden for psykologi og fik en gevaldig opblomstring i 1980'erne, først i USA siden i de andre vestlige lande.

Selve ordet "kognitiv" betyder, at man arbejder med menneskets mentale evner og erkendelsesprocesser, det vil sige de processer, som foregår i hjernen (opfattelse, tænkning, erfaring).

Ordet "kognition" betyder "erkendelse; tænkning".

Kognitiv psykologi er delvist en videreudvikling (i 1960’erne) af adfærdspsykologien, som også kaldes behaviorisme. Behaviorismen interesserede sig primært for menneskets adfærd, som de definerede som "ydre, målbare reaktioner".

Kognitiv psykologi og terapi forkuserer derimod på menneskets indre processer, ikke mindst det der sker i hjernen. Man har f.eks. sammenlignet forskning gjort med hjerneskadede og sammenlignet resultaterne med forskning gjort med ikke-hjerneskadede med hensyn til deres perception (opfattelsesevne), hukommelse osv. for at få en mere viden om menneskets indre, mentale processer.

KAT (kognitiv adfærdsterapi), derimod, er en FUSION af to terapityper: adfærdsterapi og kognitiv terapi, som altså bygger på to vidt forskellige psykologiske retninger: behaviorismen (også kaldet adfærdspsykologi) og kognitionspsykologi, som man så at sige har "slået sammen". Dette er en yderst moderne og effektiv terapiform, som er løsningsfokuseret og fokuserer på klientens symptomer.

Menneskets tankemønstre

I modsætning til behaviorismen interesserer kognitiv psykologi og kognitiv terapi sig for menneskets indre adfærd, menneskets indre, kognitive processer så som oplevelse, hukommelse, tænkning og sprog som noget, der præger den måde, vi opfatter og tolker omverdenen på, og som dermed påvirker vores adfærd.

Kognitiv psykologi mener, at mennesket søger efter en mening i alle de indtryk, det præsenteres for fra barn til voksen og videre i livet. Disse erfaringer lagres i det, som man kalder for "skémata", som er kognitive tankeskemaer. Det ligger dybt i menneskets natur og hjerne at forstå og danne mening. Vi har brug for at forklare og rationalisere os frem til overblik og sammenhænge. Dette sker ad tankens (erkendelsens) vej, og det primære fokuspunkt i kognitiv psykologi er således menneskets tankemønstre og evne til erkendelse.

Ifølge kognitiv psykologi sanser vi, udvælger, tolker og erfarer vores oplevelser ud fra vores egen, indre logik, som basserer sig på de i hjernen lagrede erfaringer, som vi har gjort gennem livet, og som altså som nævnt betegnes med fagordet "skémata", altså kognitive tankeskemaer.

Kognitiv terapi anvendes med stor succes på psykiske lidelser som stress, OCD (tidl. "tvangsneurose"), angst og depression samt i arbejdet med alvorlige sindslidelser så som skizofreni og bipolar affektiv lidelse (tidligere kaldet "maniodepressivitet").

Selve terapien

I Danmark er kognitiv psykologi i de senere år blevet meget populær, både som psykoterapi der kan stå alene, eller i kombination med angstdæmpende eller depressionshæmmende medicin.

Kognitiv psykologi og kognitiv terapi anvendes hyppigt i behandlingen af forskellige former for hjerneskader (f.eks. efter hjerneblødning), stresstilstande, depression, fobier, OCD og angsttilstande, men også til f.eks. mentaltræning inden for eliteidræt og i forbindelse med kurser i personlig udvikling og vækst. En del depressive kan have gavn af coaching hos en dygtig coach samt hypnose eller hypnoterapi.

Eksempel: depression

Depression er en af de ældste lidelser, der kendes, og man kan godt betegne depression som en folkesygdom og er kendetegnet ved stærk nedsat livslyst, energiløshed, søvn- og koncentrationsbesvær.

I kognitiv terapi arbejder man med den depressive klients tankemønstre. Disse tankemønstre er ofte yderst negative, urealistiske, selvbebrejdende og pessimistiske.

I kognitiv terapi er det derfor formålet at ændre den depressive klients tankemønstre i retning af mere hensigtsmæssige, realistiske og assertive (selvtillidsfulde) tanker. Arbejdet indbefatter også dette at ændre klientens selvbillede i retning af at tænke mere positive tanker om sig selv, om omverdenen og om tilværelsen generelt.

 • LÆS MERE om depression her.
 • LÆS MERE om sund kost her.
 • LÆS MERE om coaching her.
 • LÆS MERE om hypnose her.

  Her kan man få hjælp
  • DepressionsForeningen, tlf. 33 12 47 27
  • Landsforeningen SIND, tlf. 35 24 07 50
  • Psykiatrifonden, tlf. 39 29 39 09

  Opdateret 7. februar 2014. Kom snart på besøg her igen.


 •  
  Google
   
  WWW neft.dk
  KAT = Kognitiv adfærdsterapi. Adfærdsterapi. Behaviorisme. Psykisk velvære. Beck. Seligmann.
  Kognitiv psykologi og terapi. Psykologi. Depression. Angst. Epstein. Selvbillede. Optimisme.  Sund kost | Depresssion | Psykologi | Carl Gustav Jung | | Humanistisk psykologi | NEFT.dk | Psy. forsvarsmekanismer