HOME <== neft.dk
Artikler til eksamensprojekt, SSO eller SRP (studieretningsprojekt) med psykolgi

Diverse nyttige artikler til eksamensprojekt/SRP/SSO
med psykologi som det ene fag

Opdateret tirsdag 25/11/2009 kl. 23 af lektor Flemming Ravn Neft

Selvom eksamensprojekt er afskaffet, er artiklerne stadigvæk nyttige.

 • Unge søger identitet i brosten - For unge autonome er gadekampe mod politiet et spørgsmål om identitet, snarere end politik
 • Unge kaster brosten for at bevare identitet - Ungdomshus og gadevold
 • Unge indvandrere vokser fra kriminalitet
 • De vrede unge mænd - Urolighederne forstærkes de følgende nætter, de unge kaster sten og molotovcocktails

 • Bandekrig og kultur
 • Kronik: De skadelige integrationsmyter (om kriminelle indvandrere) - af psykolog NICOLAI SENNELS
 • Indvandrerproblematikker. Kulturkløften - blog af psykologi Nicolai Sennels

 • Den sociale arv vinder
 • Uddannelse fjerner ikke den sociale arv
 • Livslang kamp mod uligheden
 • En forskers fortælling
 • Øget selvtillid skal bryde negativ social arv
 • Skolen fastholder negativ social arv
 • Negativ social arv handler om socialt snobberi

 • Bryd den negative sociale arv
 • Kommunerne svigter børn af alkoholikere
 • Det rammer også børn i Whiskybæltet (om alkoholisme og børn)
 • Piger bryder bedre den sociale arv
 • Hf bryder den negative sociale arv
 • Negativ social arv - ingen ved hvad der virker
 • Ny hvid underklasse på vej i Europa
 • Universitet bryder den sociale arv
 • Onkel: Britney havde aldrig en chance
 • De frafaldne (frafald på erhvervsuddannelser)

 • Velfærdsstaten er en taberfabrik
 • Socialdemokratiet vil kulegrave social arv
 • Et borgerligt, liberalt samfund

 • Udsatte børn skal følges helt fra undfangelsen
 • Vold i familien går i arv
 • Vi forelsker os i en kopi af os selv
 • Overhørte råb om hjælp
 • Fattigdom ødelægger hjernen
 • Undersøgelse: Social arv spiller en rolle
 • Uddannelsesinflation
 • Forskere slås om social arv
 • Skolemiljø afgør social arv
  Stikord: HF, eksamensprojekt, HHX, STX, studieretningsprojekt, SRP, SSO, SRO, studieretningsopgave, større skriftlig opgave, social arv, genetisk arv, sociologi, sociale forhold, eksamen, skriftlighed, hjemmeopgave, psykologi, individ, frihed, social determinisme, sociologisk, HF-eksamensprojekt, Psykologi, psychology, Behaviorisme, psychoanalysis, psykoanalyse, Freud, Jung, Bowlby, Winnicott, Arne Poulsen, Else Christensen, Kari Killén, omsorg, omsorgssvigt, velfærd, børneopdragelse, forældre, roller, Nicolai Sennels, forældreroller, tryghed, vold, vold i hjemmet, mønsterbrud, mønsterbrydere, alkoholisme, risikoadfærd, adfærd, opførsel, social risikogruppe, restgruppen, socialt handicappet, coerciv adfærd, trusler, gruppering, risikofaktorer, kriminalitet, ungdomskriminalitet, psykisk sygdom, omsorg, omsorgssvigt, resiliens, HF-eksamensprojekt stagnation, resignation, depression, vold, voldelighed, voldelig adfærd, subversion, subversiv adfærd, HF-eksamensprojekt, gruppepsykologi, gruppefaktorer, stressorer, bander, kriminalitet, bandekrig, bandevold, voldsomhed, voldsomhed, tilknytning, tilknytningsformer, fattigdom, kommuner, tvangsfjernelse, samfundsforhold, velstand, velfærdssamfund, liberal velfærdspolitik, socialdemokratiet, egnede forældre, uegnede forældre, udvikling, udviklingspsykologi, kognitiv psykologi, kognition, selvbillede, selvværd, selvtillid med flere. HF. VUC. Eksamensprojekt. Projektarbejde. EP.