Forsiden/Menu/HOME
OMSORGSSVIGT. God omsorg versus omsorgssvigt. PSYKOLOGI. Børn. Voksne. Adfærdsvanskelighed. Depression. Depressiv. Nedtrykthed. Bipolar. Unipolar. Mani. MD. Depressioner. Depressivitet. Bipolar affektiv lidelse. Nedtrykt. Trist. Neft. Psykologi. Psykoanalyse. Kognitiv. Spizt. Winnicott. Depression. Depressiv. Lidelse. Sygdom. Psykisk. Psykisk lidelse. Freud. Beck. Arne Poulsen. Stress. Coach. Coaching. Stresscoaching. Terapi. Psykoterapi. Kognitiv adfærdsterapi.
OMSORGSSVIGT. God/dårlig omsorg. Psykologi. Børns vilkår. Tilknytning. Resiliens. Mønsterbrydere.

HVAD ER OMSORGSSVIGT?

© Copyright:
Flemming Ravn Neft,
lektor, dobblet cand.mag. & M.A.
Opdateret 25. november 2009I juridisk henseende forstår man omsorgssvigt som enhver tilsigtet eller utilsigtet fysisk eller psysisk skade påført barnet af nære omsorgspersoner, samt at denne skade i væsenlig grad hindrer barnets normale udvikling. Man kan sige, at omsorgssvigt er det modsatte af god omsorg.

Man kan også tale omsorgssvigt i forbindelse med kritisabel mangelfuldhed i det offentliges sundhedspleje, og i den forbindelse har der været en del skandaler på plejehjem og hjem, der passer psykisk udviklingshæmmede (det man tidligere kaldte "åndssvage").

Ifølge sygeplejerske Else Christensen kan man inddele omsorgssvigt over for BØRN i følgende fire typer:

1. Aktiv fysisk omsorgssvigt: Når nære voksne med vilje påfører barnet smerte eller skade eller krænker barnet seksuelt. Dvs. sige vold eller seksuelt overgreb.

2. Passiv fysisk omsorgssvigt er at udsætte børn for skadelig påvirkning og fysisk ubehag grundet i vanrøgt og kritisk forsømmelse, hvilket vil sige mangelfuld pasning og pleje. Det lille barn lades måske alene i længere tid, får ikke ordenlig mad, bringes ikke til læge, når det er nødvendigt eller barnet har snavset ble på i flere timer eller døgn, med de fysiske skader der følger med. Det er også omsorgssvigt når barnet ikke ses efter af en voksen og får måske lov til at løbe omkring uden opsyn i nærheden af farlige ting som vandhuller og maskiner, får lov til at lege på en trafikeret vej, eller kan komme i kontakt med farlige stoffer og medicin, som får lov til at lege uden opsyn på en legeplads, hvor det kan falde ned fra et af legeredskaberne osv.

3. Aktiv psysisk omsorgssvigt: Børn hyppigt udsættes for nedværdigende handlinger eller omtale, de nedgøres måske verbalt, og de får at vide at de ikke duer til noget, at de skal være taknemmelige over at forældrene overhovedet gider at have dem hjemme. Man smadrer barnets tro på at det er noget meget værdifuldt, og at de nære voksne elsker dem. Der kan være tale om indespærring, trusler og psykiske krænkelser.

4. Passiv psysisk omsorgssvigt: Børn understimuleres på grund af forældrenes manglende evne til at være opdrager og være omsorgsfigur. Forældrene ønsker ikke med vilje at skade barnet, men kan ikke klare det at være far og mor måske på grund af misbrug, psysisk sygdom eller svag begavelse. Forældrene kan have store problemer med at aflæse barnets behov, ønsker eller grænser.

Læs mere om konsekvensen af omsorgssvigt. Læs mere om forsvarsmekanismer.

Læs mere om begrebet socialisering.

Kom snart på besøg her igen.

 
Google
 
WWW neft.dk
OMSORG. God omsorg. Omsorgssvigt. Resiliens. Negativ social arv. Mønsterbrydere. Arne Poulsen.


Sund kost | Kognitiv psykologi & terapi | Psykologi | Carl Gustav Jung | Humanistisk psykologi | Home = NEFT.dk