Forsiden/Menu/HOME
OMSORG. God omsorg versus omsorgssvigt. PSYKOLOGI. Børn. Voksne. Adfærdsvanskelighed. Depression. Depressiv. Nedtrykthed. Bipolar. Unipolar. Mani. MD. Depressioner. Depressivitet. Bipolar affektiv lidelse. Nedtrykt. Trist. Ravn. Psykologi. Psykoanalyse. Kognitiv. Spizt. Winnicott. Depression. Depressiv. Lidelse. Sygdom. Psykisk. Psykisk lidelse. Freud. Beck. Arne Poulsen. Stress. Coach. Coaching. Stresscoaching. Terapi. Psykoterapi. Kognitiv adfærdsterapi.
OMSORG. Omsorgssvigt. Psykologi. Børns vilkår. Tilknytning. Resiliens. Mønsterbrydere.

HVAD ER GOD OMSORG?


© Copyright:
Lektor Flemming Ravn,
dobbelt cand.mag. & M.A.
Opdateret 1. november 2012Omsorg bygger på relationer mellem mennesker og tager ideelt set udgangspunkt i barnets behov, ikke den voksne omsorgspersons behov. Ved god omsorg tænker man hyppigt på følgende tre aspekter i rimelig og passende mængde:

1) Tilsyn - At nogen holder opsyn med barnet, søger for det og passer på det.

2) Stimulation - At barnet får lov til at udfolde sig inden for trygge og sikre rammer, det vil f.eks. sige lege samt udfolde sin motorik og nysgerrighed samt udvikle dets perception og intelligens.

3) Tilknytning - At spædbarnet får mulighed for at knytte sig til én primær omsorgsperson, som oftest moderen, samt at en lidt ældre barn får mulighed for at opleve stabilitet og nærvær fra flere omsorgspersoner, der ér der for barnet. Winnicott taler om the good-enough mother, som kan rumme (spæd)barnets følelser og behov. Det betyder, at omsorgsgiverne skal prioritere at opfylde barnets behov i stedet for at være forankret i sine egne.

En god begyndelse på Livet er yderst vigtigt. God omsorg i spædbarnealderen og i barnealderen er vigtig for personens videre tilværelse. Modtager barnet en god omsorg i sit første leveår, vil det ifølge psykologen ERIKSON udvikle en grundlæggende tillid til Livet og Verden ("basic trust").

Hvis barnet ikke får den nødvendige omsorg fra dets omsorgspersoner (som regel forældrene), vil det blive frustreret. Definitionen af ordet "frustration" er den uro, som det medfører, når et menneske ikke får sine behov opfyldt. Lang tids frustation i spædbarnealderen eller i barnealderen kan føre til omsorgssvigt. Konsekvensen kan blive, at barnet udvikler grundlæggende mistillid, lavt selvværd samt have tendens til at trække sig ind i sig selv. Omsorgssvigt kan kan også medføre spædbarnsdød samt disponere for senere psykiske lidelser.

Læs mere om omsorgssvigt.
Læs mere om konsekvensen af omsorgssvigt.
Læs mere om identitetens dannelse ifølge Erikson.
Læs mere om begrebet socialisering.
Læs mere om begrebet forsvarsmekanismer.

Kom snart på besøg her igen.

 
Google
 
WWW neft.dk


OMSORG. God omsorg. Omsorgssvigt. Resiliens. Negativ social arv. Mønsterbrydere. Arne Poulsen.
Sund kost | Kognitiv psykologi & terapi | Psykologi | Carl Gustav Jung | | Humanistisk psykologi | Home: NEFT.dk