ç Forsiden/Menu/HOME
OMSORGSSVIGT - KONSEKVENSEN AF OMSORGSSVIGT. God omsorg versus omsorgssvigt. PSYKOLOGI. Børn. Voksne. Adfærdsvanskelighed. Depression. Depressiv. Nedtrykthed. Bipolar. Unipolar. Mani. MD. Depressioner. Depressivitet. Bipolar affektiv lidelse. Nedtrykt. Trist. Neft. Psykologi. Psykoanalyse. Kognitiv. Spizt. Winnicott. Depression. Depressiv. Lidelse. Sygdom. Psykisk. Psykisk lidelse. Freud. Beck. Arne Poulsen. Stress. Coach. Coaching. Stresscoaching. Terapi. Psykoterapi. Kognitiv adfærdsterapi.

OMSORG. Konsekvensen af omsorgssvigt. Psykologi. Børns vilkår. Tilknytning. Resiliens. Mønsterbrydere.HVAD KAN KONSEKVENSEN AF OMSORGSSVIGT VÆRE?

© Copyright:
Flemming Ravn Neft,
lektor, cand.mag. et art.
Opdateret 9. marts 2012


En god begyndelse på Livet er yderst vigtigt. God omsorg i spædbarnealderen og i barnealderen er vigtig for personens videre tilværelse. Modtager barnet en god omsorg i sit første leveår, vil det ifølge psykologen ERIK ERIKSON udvikle en grundlæggende tillid til Livet og Verden ("basic trust"). Modsat vil barnet pga. omsorgssvigt kunne udvikle grundlæggende mistillid, lavt selvværd samt eventuelt have tendens til at trække sig ind i sig selv. Det kan også medføre spædbarnsdød eller disponere for senere psykiske lidelser.

Ifølge Freud og psykoanalysen kan et barn, som oplever omsorgssvigt i børneårene, tage forsvarsmekanismer i brug - og såkaldt "tidligt skadede børn" (de første seks måneder) kan blive disponeret for alvorlige sindssygedomme (f.eks. skizofreni). Senere skadede børn kan få neurotiske dispositioner på grund af fiksering i de tidlige psykoseksuelle faser.

Det skal dog siges, at en del psykologer og psykiatere ikke længere tager udgangspunkt i psykoanalysens deterministiske forståelse af psykens udvikling og personlighedens dannelse ("Ægget").

Læs mere om forsvarsmekanismer.

Arne Poulsen

Den danske psykolog, Arne Poulsen, har et meget nuanceret syn på børns og spædbørns udvikling samt eventuelle følger af god omsorg, henholdsvis omsorgssvigt. Han taler om risikofaktorer og peger på, at mønsterbrydning trods alt er det mest almindelige.

Jeg vil gerne henvise til Arne Poulsens bøger, f.eks. "Børns udvikling", som udkom på Gyldendal i 2000. Den er på 151 sider og fortæller om, hvordan børn udvikler sig fra fødslen op til de første teenageår med hovedvægten lagt på de første seks år.

Hvad er god omsorg? - Hvad er omsorgssvigt?

Kom snart på besøg her igen.

 
Google
 
WWW neft.dkGOD OMSORG. Konsekvensen af omsorgssvigt. Resiliens. Negativ social arv. Mønsterbrydere. Arne Poulsen.

Sund kost | Kognitiv psykologi & terapi | Psykologi | Carl Gustav Jung | | Humanistisk psykologi | VITEN.ORG | Home