Forsiden/Menu/HOME
COACHING. God coaching. Coach. Personlig målsætning. Selvudvikling. Terapi. Psykologi. Ravns hjemmeside for diverse aspekter af psykologi. Article in Danish about therapeutic aspect of hypnosis. Neft's Homepage for Psychology in High Schools, at Business Colleges and at Technical Sixth Form Colleges in DANISH. Lycée. Psykologi. Undervisning. Psykologiundervisning. Alment gymnasium. Stx. Erhvervsskoler. Personlig rådgivning. Coaching. Ungdomsuddannelser. Psykologi. Gymnasium. Gymnasier. Hypnose. Hypnosis. Hypnoterapi.
Opdateret 07-FEB-2014 (ver. 1.11) | © Flemming Ravn, lektor, cand.mag. et mag. & M.A.

Det græske bogstav PSI, som man anvender som et symbol for *psykologi*
Ravns hjemmeside til
C O A C H I N G


ESSENTIELT VED COACHING ER, at det er giver klienten fortrinlig mulighed for faglig og personlig udvikling gennem en styret form dialog, dog uden at coachen angiver alle svarene. Grundlæggende set er coaching nemlig karakteriseret ved en særlig spørgeteknik, der er helt forskellig fra rådgivning og terapi.

Coachen kan være en rollemodel og en fortrolig, som klienten kan spejle sig i. Man kan betragte coaching er en "helle", hvori der skabes rum for at en persons særlige behov, værdier, livsstile, ønsker, motivering og handlemuligeder. I dette rum kan klienten søge at udfolde sig i forhold til at løse konkrete faglige, sociale eller personlige problemstillinger eller ganske simpelt få fat i personlige ressourcer og potentiale.

Coaching er en samtaleform, hvor der tages udgangspunkt i en problematik eller et tema, som en klient ønsker at betragte fra nye vinkler og herigennem kan vedkommende få viden samt helt konkrete handlemåder med henstyn til at forholde sig til temaet. Det er ofte netop tale om øget bevidsthed om valg og muligheder.


Coaching kan anvendes i mange forskellige situationer, ofte i forbindelse med målsætning og personlig vækst. Coaching kan også være en form for supervision. Eller coachen giver klienten en række samtaleværktøjer under en gensidigt proces af samtale.

Målet for coachingen er, at klienten får øget selvindsigt omkring egne styrker og udviklingsområder. samt forbedret gennemslagskraft i forhold til kommunikation med andre og i forhold til vedkommendes personlige målsætning: at nå sine mål. Coaching udvikler menneskers adfærd og gør dem medbestemmende for den måde, de skaber deres liv på.

Det har også vist sig, at teamcoaching kan løse op for fastkørthed, samarbejdsproblemer og dårlig kommunikation blandt ledelse og ansatte på virksomheder. Af denne årsag kan coaching være et nyttigt værktøj for ledere, der ønsker udvikling. Vedkommende kan samtidig erhverve sig spørge- og samtaleteknik, som lederen kan anvende i kommunikationen med de ansatte.

Flere og flere privatpersoner og virksomheder gør brug af coaching. Læs mere om coaching og selvudvikling på coach Pete Andersens hjemmeside.
 
Google
 
WWW neft.dk


© Flemming Ravn, lektor, cand.mag. et art. | Mail me | Opad - til sidens begyndelse | http://www.neft.dk/coaching.htm
Intelligens | Hypnose | Pete Andersen Coaching | Kognitiv psykologi | Hum. psykologi | God idé