Forsiden/Menu/HOME
HYPNOSE. Hypnose i terapeutisk sammenhæng. Hypnoterapi. Hypnosis. Psykologi. Ravns hjemmeside for diverse aspekter af psykologi. Article in Danish about therapeutic aspect of hypnosis. Ravn's Homepage for Psychology in High Schools, at Business Colleges and at Technical Sixth Form Colleges in DANISH. Lycée. Psykologi. Undervisning. Psykologiundervisning. Alment gymnasium. Stx. Erhvervsskoler. Ungdomsuddannelser. Psykologi. Gymnasium. Gymnasier. Hypnose. Hypnosis. Hypnoterapi.
Opdateret 07-FEB-2014 (ver. 1.83) | © Copyright: Lektor Flemming Ravn, cand.mag. et mag.

Det græske bogstav PSI, som man anvender som et symbol for *psykologi*
Ravns hjemmeside om
H Y P N O S E


NÅR VI TALER OM HYPNOSE i terapeutisk sammenhæng - hvilket også af og til kaldes for hypnoterapi - er det væsensforskelligt fra de underholdningsshows, man af og til kan se på tv. Hypnose er blevet brugt af adskillige folkeslag igennem årtusinder, men moderne hypnoterapi baserer sig på moderne forskning i, hvordan vores sind, vores nervesystem, vores følelser, krop og adfærd fungerer som helhed.

I hypnose og hypnoterapi søger hypnotisøren at nå nogle dybe, ubevidste eller uerkendte bevidsthedsniveauer i klienten. Dette er ganske harmløst. Det viser sig, at hypnose er et enkelt og kraftfuldt redskab til personlig forandring. Mennesker. der opsøger hypnose ønsker ofte en eller anden form for forandring i deres liv.

Hypnose er for så vidt en helt naturlig evne for os alle sammen. Man kan sige, at hypnose er en naturlig forekommende bevidsthedstilstand, der ligger mellem vågen og søvn. Dvs. man er ikke helt vågen, for man ligger med lukkede øjne, og samtidig sover man ikke, dvs. man er ikke helt "væk".

Hypnose kan foregå på flere forskellige måder samt med henblik på forskellig virkning. Ikke sjældent er hypnose en del af et terapiforløb eller en proces med personlighedsudvikling.

Man kan bruge hypnose mod forskellige lidelser eller emner: eksamensangst og fobier, stress og depression, afvænning af "dårlige vaner" så som rygning, omlæggelse af uafbalancerede spisevaner og lignende, komme af med astma og astmasymptomer, for at opnå bedre resultater i sport, i venskab eller erotiske forhold osv.

Som nævnt retter hypnose sig mod at påvirke tankemønstre i det ubevidste sind. Det er et blidt, men kraftfuldt, redskab til helbredelse eller personlig forandring.

Hypnose er en seriøs terapeutisk metode, som har været benyttet i århundreder, og som kendes så langt tilbage som til den græske oldtid.

Også en psykolog som Sigmund Freud, der også var læge, arbejdede en del med hypnose, inden han forlod den for udelukkende at arbejde med psykoanalyse, som dog også sigter på at nå og bearbejde ubevidste bevidsthedsniveauer i en analysand (kilent).

Sammen med hypnose kan hypnotisøren også udføre kontrolleret regression, dvs. han/hun fører klienten tilbage nogle bestemte tidspunkter i vedkommendes liv, som måske har fået betydning for vedkommendes nuværende adfærd, tanker og følelser.

Hvordan foregår det?

Hypnosen udføres ved, at klienten bliver sat i en form for bevidsthedstilstand, som nogle ville kalde "trance". Samtidig føler vedkommende en stor afslappelse og en forholdsvis klar opmærksomhed. Man lukker øjnene, og hypnotisøren fører klienten hen mod nogle steder og områder i klientens oplevelser, som de forinden har aftalt. Klienten har som regel et "problem", der skal løses - eller en "gåde", der skal opklares.

I nogle tilfælde har man kunne bruge hypnose i kriminalsager, hvor et offer har fortrængt visse oplevelser på grund af overfald, voldtægt eller lignende. I hypnose har vedkommende så kunnet genkalde sig erindringer, bl.a. om gerningspersonen, som har været med til at fælde vedkommende.

Hypnoterapi anvendes af en del psykologer og psykoterapeuter, og det anvendes også inden for NLP.

En myte om hypnose handler om, at klienten bagefter ikke kan huske det, som er foregået under en hypnose. Men der sker som regel det modsatte: Klienten husker meget klart, det som er foregået under seancen.

Det er ikke alle mennesker, som kan hypnotiseres, men med et kvalificeret bud vil jeg gætte på, at ca. 50 % af befolkningen kan have gavn af hypnoterapi, men det komme naturligvis an på, hvad vedkommende vil opnå med behandlingen. Det er ikke alle problemer, der kan "hypnotiseres væk", men der er gode resultater med specifikke mål/formål samt angst, fobi, reaktionsmønstre og omlægning af dårlige vaner.

For en god ordens skyld skal det nævnes, at denne artikels forfatter ikke selv er hypnotisør, men derimod lektor i psykologi. Mvh. Flemming Ravn.
 
Google
 
WWW neft.dk

© Flemming Ravn, lektor, cand.mag. et art. | Mail me | Opad - til sidens begyndelse | http://www.neft.dk/hypnose.htm
Coaching | Coach Pete Andersen | Intelligens | Depression | Kognitiv | Hum. psykologi | God idé