FX – Flemming Ravn Neft – Engelsk – Tekstanalyse og -forståelse – LÆRERENS

 

 

 

Litterære formuleringer J

 

 

1) Denne novelle foregår i London.

è This short story is set in London  - this short story takes place in London

 

2) Det er en førstepersons fortæller.

è It is a first-person narrator.

 

3) Det er en trediepersons fortæller.

è It is a third-person narrator.

 

4) Nu vil jeg give en karakteristik af de vigtigste personer.

è Now I am going to give a characterization of the main characters.

Now I am going to outline character sketches of the main characters.

 

5) Hovedpersonen er Nicole, og hun undergår en vigtig personlig udvikling i novellen.

è The protagonist is Nicole, and she undergoes/goes through/experiences an important personal development in the short story.

 

6) Dette eventyr blev skrevet af Oscar Wilde i 1889.

è This fairy tale was written by Oscar Wilde in 1889.

 

7) Man inddeler almindeligvis tekster i skønlitteratur og i faglitteratur.

è You normally/usually divide/classify texts into fiction and non-fiction.

 

8) Faglitteratur har mange undergenrer, f.eks. nyhedartikler og anmeldelser.

è Non-fiction has many subgenres, e.g. news articles and reviews.

 

9) Lindas far læser altid nekrologer, sportsartikler og populærvidenskabelige artikler.

è Linda’s father always reads obituaries, sports articles(,) and popular science articles. 

 

10) Fortælleren i denne roman er alvidende, ikke begrænset.

è The narrator in this novel is ominscient, not restricted/limited.

 

11) Charles Dickens skrev flere fortællinger, der indeholdt gotiske elementer.

è Charles Dickens wrote many/several narratives/stories which contained Gothic elements.

 

12) En typisk gotisk teknik er at skabe en uhyggelig atmosfære, f.eks. ved hjælp af overnaturlige fænomener.

è A typically Gothic technique is to create an uncanny/spooky (2. prioritet: sinister, gloomy, scary, creepy) atmosphere/mood, e.g. by means (use) of supernatural phenomena.

 

13) Victorietiden går fra årene 1837 til 1901.

è The Victorian Age/Era spans over the years 1837 to 1901

Eller: The Victorian Age/Era took place during the years 1837 to 1901.

 

14) Ud over grammatik og novellelæsning er sprogvidenskab og litteraturhistorie er to vigtige elementer, når man studerer engelsk.

è Apart from (Besides) grammar and reading short stories, linguistics and literary history are two important elements when studying English.

 

15) Hanif Kureishi er en forfatter, som har fået gode anmeldelser af anmelderne.

è Hanif Kureishi is a writer/an author who has got/has received/had fine reviews by the critics.

 

16) Og nu vil jeg gerne citere et kortere afsnit for at fremhæve/fremdrage budskabet i denne novelle.

è And now I would like to quote a short/brief passage to bring forth / call attention to / illustrate / highlight (2. prioritet: bring out / accentuate / emphasize / enhance) the message of this short story.

 

                      Passage er bedre end section, fordi section er et større afsnit tekst end passage

 

17) Når man giver et resumé af en fortælling, er det typisk at fortælle noget om miljøet og om hovedpersonen.

è When you give a summary of a narrative/story, it is usual/typical to tell something about the setting and the protagonist /main character.

 

18) Det er ikke kun overtroiske læsere, som har glæde af at læse gotisk skønlitteratur.

è It is not just/only superstitious readers who benefit from (have joy from / enjoy / find joy in / have pleasure in)    reading Gothic fiction.

 

                      De tre udtryk har ret så forskellige nuancer i indhold:

                                            benefit from = have gavn/fordel af ç bedst

                                            enjoy / have joy from =  have glæde af

                                            have pleasure in, find joy in = have fornøjelse ved